Vysvětlení k novému výkladu Pravidla XI - Ofsajd

Vysvětlení k novému výkladu Pravidla XI - Ofsajd

Vysvětlení k novému výkladu Pravidla XI - Ofsajd

 

Nový výklad k Pravidlu XI - Ofsajd byl přijat na jednání IFAB (Mezinárodní výbor pro pravidla) v březnu 2013 ve skotském Edinburgh a vstoupil v platnost 1.7.2013.
Dosavadní znění Pravidla XI vytvářelo poměrně široký prostor pro diskuse a pro různé výklady toho, co je a co není ofsajd.

Nový text, platný od 1.7.2013 více odpovídá současným herním situacím a měl by zabránit nedorozuměním, co znamenají klíčové pojmy:
„svedení souboje o míč se soupeřem, odražení nebo tečování míče, vědomé zahrání míčem nebo úmyslný obranný zákrok“.

Se změnami by se měli seznámit rozhodčí, hráči, trenéři, funkcionáři fotbalových klubů, a v neposlední řadě samozřejmě také fotbalová veřejnost.

Aby rozhodčí plně pochopili a shodně aplikovali posuzování přestupků proti Pravidlu XI, připravila FIFA a UEFA prezentaci doprovozenou klipy se situacemi, které změny vysvětlují. Tuto prezentaci včetně klipů převzala a doplnila Pravidlová komise FAČR a ve spolupráci s KR FAČR ji předkládá rozhodčím i fotbalové veřejnosti na specializovaném portálu pro rozhodčí www.rozhodci-fotbal.cz, kde ji naleznete v sekci PRAVIDLA.